ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช.โชคเสนาทรานสปอร์ต

Search
Close this search box.

***สนใจใช้บริการรถขนของ ขนส่งสินค้า ติดต่อเราได้เลยที่ไลน์ @choksena ได้ตลอด 24 ชั่วโมง***

จากประสบการณ์ การดำเนินงานธุรกิจด้านขนส่งมากกว่า 24 ปี ประกอบกับจำนวนลูกค้าที่ห้างฯ ที่ให้บริการอาจกล่าวได้ว่า ทางห้างฯ มีรถมากพอกับความต้องการลูกค้า 

จุดเด่นบริษัทแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

  • จากประสบการณ์การด้านการขนส่งทำให้ทางห้างฯได้รับความเชื่อถือและมั่นใจในการบริการและระบบจัดการขนส่งสินค้า โดยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา 
  • การจัดระบบขนส่งให้ถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามกำหนด
  • มีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการขนส่งและคลังสินค้าอย่างต่อเนื่องและครบวงจร  
  • เน้นการปรับปรุงและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
  • มีการเสริมสร้างบุคคลากรของห้างฯ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
  • พัฒนาปรับปรุงรถขนส่งให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ (GPS) ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
  • มีประกันสินค้า เพื่อคุ้มครองตัวงานกรณีเกิดปัญหาทางด้านขนส่ง