ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช.โชคเสนาทรานสปอร์ต

รายละเอียดการวิ่งงาน

  • บรรทุกสินค้าของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ            
  • วิ่งบรรทุกสินค้า รับ-ส่ง ทั่วราชอาณาจักร