ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ช.โชคเสนาทรานสปอร์ต

Search
Close this search box.

***สนใจใช้บริการรถขนของ ขนส่งสินค้า ติดต่อเราได้เลยที่ไลน์ @choksena ได้ตลอด 24 ชั่วโมง***

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2539 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ปี 2543 บริหารงานโดย นายประจวบ เสนา และ นางสุนิสา เสนา มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 14 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองสอง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการด้าน ขนส่งสินค้าทางบกทุกประเภทเนื่องจากมีประสบการณ์การดำเนินงานมาเป็น ระยะเวลา 24 ปี และปัจจุบันทางห้างฯ มีทีมงานที่มุ่งมั่นที่จะรักษา คุณภาพและมาตรฐานโดยทางห้างฯยึดหลักการทำงานระบบ Q , C , D (Quality , Cost , Deliver)และปัจจุบันมีรถบรรทุก จำนวน 21 คัน พนักงาน 30 คน และรถร่วมบริการเป็นจำนวนมากเพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้า ปัจจุบัน ทางห้างฯ บริการภายใต้การให้บริการตลอด 24 ชม. บริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และ ตรงต่อเวลา และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบได้ และมีระบบรับประกันสินค้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า